Literatură

Dr Peter Masters

Carți și broșuri scrise de Dr. Peter Master pe următoarele teme: cum să-L căutăm și să-L găsim pe Domnul.

Șapte semne sigure ale adevăratei convertiri și ce ne învață Biblia despre închinare. În Marea Britanie, aceste materiale pot fi procurate de la libraria Tabernaculului. În România, cele mai multe dintre ele pot fi cumpărate de la Editura Făclia: www.faclia.ro

Închinarea – O analiză biblică a principalelor schimbări apărute în închinarea din zilele noastre.

Titlul original: Worship in the Melting Pot
Peter Masters

„Un nou stil de închinare a pătruns în lumea evanghelică, zguduind din temelii concepţiile şi atitudinile tradiţionale.” Cum trebuie să reacţionăm la aceste schimbări? Oare să fie totul doar o problemă ce ţine de gust şi de veacul în care trăim? Vin oare aceste schimbări în ajutorul bisericilor sau menirea lor este să le schimbe într-un mod de nerecunoscut?

Această carte ne prezintă patru principii de bază pe care Isus Cristos le-a stabilit pentru închinare şi după care trebuie să fie judecate toate ideile noi.

Cartea ne mai explică modul în care s-au închinat creştinii în vremurile biblice şi supune discuţiei felul cum au întrebuinţat aceştia instrumentele muzicale în închinare. Se dă răspuns la întrebarea: Ce ne învaţă Biblia despre conţinutul şi ordinea pe care ar trebui să le aibă un serviciu de închinare din zilele noastre?

Viaţa personală de credinţă

Titlul original: The Personal Spiritual Life
Peter Masters

Aceste capitole îi stimulează şi îi încurajează pe cititori să progreseze din punct de vedere spiritual de la starea de a fi locuiți de Duhul Sfânt la starea de a trăi o viaţă de slujire dedicată.

În ce sens putem „simţi” prezenţa Domnului cu noi? Care a fost metoda apostolului Pavel pentru creșterea în sfinţenie? Cum putem identifica darurile noastre spirituale? Şi cum ne putem bizui mai mult pe Domnul, păstrându-ne bucuria spirituală? Iată câteva dintre temele acestui tonic pentru ucenicii lui Cristos din ziua de azi.

Credinţă, îndoieli, încercări și siguranţă

Titlul original: Faith, Doubts, Trials and Assurance
Peter Masters

Credința perseverentă este esențială pentru a primi răspuns la rugăciuni, pentru o slujire eficientă, pentru stabilitate spirituală și pentru o adevărată părtăşie cu Domnul. Cartea de faţă răspunde la o serie de întrebări despre credință, ca de pildă: Cum am putea evalua starea credinței noastre? Cum poate fi consolidată credința? Care sunt cele mai periculoase îndoieli? Care este atitudinea biblică față de încercări? Cum putem ști dacă necazurile ne sunt date drept pedeapsă sau spre a ne şlefui caracterul? Ce putem face pentru a dobândi siguranţa mântuirii? Cum anume simțim prezența Domnului?

Pași pentru călăuzirea divină

Titlul original: Steps for Guidance
Peter Masters

În ultima vreme, subiectul legat de modul în care putem afla călăuzirea lui Dumnezeu a devenit unul controversat. Unii susțin că ea vine prin vise, vedenii și „cuvântul cunoștinței”. Alții spun că Dumnezeu nu are un plan specific pentru viața copiilor Săi.

În contrast cu aceste idei nebiblice, cartea prezintă perspectiva consfințită de secole, potrivit căreia creștinii trebuie să caute voia lui Dumnezeu în toate deciziile majore ale vieții precum cariera, căsătoria, locuința și biserica. Autorul demonstreză cu ajutorul multor pasaje biblice că această perspectivă este cea corectă și schițează șase pași biblici prin care se poate afla voia lui Dumnezeu. Sunt oferite principii pentru probleme practice suplimentare cum ar fi posesiunile și activitățile de relaxare; ambiția și bogăția; decizia de a deveni membru al unei biserici sau de a părăsi o biserică.

Iată o provocare puternică pentru o dedicare creștină autentică, cu un bogat sfat pastoral.

Fenomenul carismatic

Titlul original: The Charismatic Phenomenon
Peter Masters & John C. Whitcomb

Darurile vorbirii în limbi, vindecărilor, vedeniilor, facerii de minuni, scoaterii demonilor şi prorociei au reapărut în secolul XX.  În ce măsură pot fi comparate „darurile” din vremurile noastre cu semnele şi minunile făcute în vremea bisericii primare?

Cartea de faţă ne oferă răspunsuri biblice clare la toate aceste întrebări. Oare cele care sunt făcute azi sunt la fel ca acelea de odinioară? Cum explicăm faptul că au trecut 19 secole de istorie a bisericii – incluzând importanta perioadă a Reformei şi a marilor treziri spirituale – fără a fi nevoie de aceste daruri?

Aici avem de-a face cu o prezentare a adevăratei vieți de credinţă biblice.

Epidemia vindecărilor

Titlul original: The Healing Epidemic
Peter Masters

În această carte Dr. Masters  survolează noul tablou al vindecărilor, analizând ceea ce spun vindecătorii de seamă ai acestei mişcări pentru a-şi justifica propriile metode, şi arată că învăţătura acestora contrazice învăţătura Bibliei.

Pe de altă parte, cartea prezintă în detaliu modul corect în care ne putem ruga pentru vindecare, explicat în Iacov 5. Se face apoi o prezentare panoramică a textelor biblice care dovedesc că darul personal de vindecare a încetat odată cu apostolii.