Literatura reformowana w języku polskim

Dr Peter Masters

Publikacje autorstwa dr. Petera Mastersa - pastora kościoła Metropolitan Tabernacle w Londynie (dawnego zboru Spurgeona).

Jak szukać i znaleźć Pana

Tytuł oryginalny: How to Seek and Find the Lord
Dr Peter Masters

Broszurka skierowana do ludzi szukających Boga. Autor pokazuje w niej, że istnieje tylko jedna droga zbawienia oraz tłumaczy, jaki rodzaj wiary pozwoli człowiekowi znaleźć Pana. 

ISBN 9781899046522
Cena: £0,60

Lata buntu

Tytuł oryginalny: The Rebellious Years
Dr Peter Masters

Skierowana do młodych czytelników - nastolatków i młodych dorosłych, pomagając im zrozumieć źródło wewnętrznego buntu, które odciąga człowieka od Boga.

ISBN 9781 899046577 

Cena: £0,60
 
 

 

Pamiętaj o dniu Pańskim

Tytuł oryginalny: Remember the Lord's Day
Dr Peter Masters

Dlaczego Pan ustanowił sabat i czy niedziela jest jego kontynuacją? W jaki sposób przyjście Chrystusa zmieniło dzień Pański i jak należy go zachowywać? W broszurce zawarte są odpowiedzi na pytania dotyczące dnia Pańskiego oraz błogosławieństw płynących z jego zachowywania.

 
ISBN 9781899046584
Cena £0,60

 

Problemy szukających Pana

Tytuł oryginalny: A Seeker's Problems
Dr Peter Masters

Ludzie, którzy przekonani są o potrzebie nawrócenia, często doświadczają wielorakich trudności w szukaniu i znalezieniu Zbawiciela. W tej publikacji autor porusza problemy, z jakimi często spotykają się ludzie prawdziwie szukający Boga. Nie są to pytania czy wątpliwości związane z wiarą, lecz osobiste przeszkody w zbliżeniu się przez wiarę do Chrystusa. Te porady pomogły już wielu ludziom.

ISBN 9781899046553
Cena: £0,60

Siedem pewnych oznak prawdziwego nawrócenia

Tytuł oryginalny: Seven Certain Signs of True Conversion
Dr Peter Masters

Czy istnieją rozpoznawalne znaki tego, że nastąpiło prawdziwe nawrócenie? W jaki sposób ludzie szukający Boga mogą stwierdzić, że Pan działa w ich sercu? Jak pracownicy religijni mogą rozpoznać duchowy stan człowieka? Broszurka jest przewodnikiem po oznakach prawdziwego nawrócenia.

ISBN 9781899046539
Cena: £0,60

Opowiedz się za Prawdą

Tytuł oryginalny: Stand for the Truth
Dr Peter Masters

Publikacja przedstawiająca biblijny nakaza dla wierzących, aby nie wspierać i nie mieć społeczności z chrześcijańskimi" przywódcami, którzy zaprzeczają biblijnej drodze zbawienia. Odcięcie się od błędnego nauczania stanowi istotny element nowotestamentowej doktryny, której lekceważenie doprowadziło wiele denominacji, organizacji misyjnych i szkół biblijnych na całym świecie do duchowego upadku. Niestety, wielu chrześcijan nadal ignoruje ostrzeżenia Pana. Autor pokazuje, że biblijna separacja jest czymś pozytywnym, stanowiąc ochronę dla kościołów. W dzisiejszych czasach pojawiło się wiele poglądów jej przeciwnych, między innymi inkluzywizm religijny. W broszurce przedstawione zostały odpowiedzi na dziesięć argumentów używanych przez ludzi popierających współpracę z grupami zaprzeczającymi Biblii (na przykład w czasie ewangelizacji). 

Cena: £1,00