Artykuły pastora

Ogród Eden

przez dr Peter Masters

Ludzie nastawieni cynicznie do Biblii często twierdzą, że rozdziały pierwszy i drugi Pierwszej Księgi Mojżeszowej zaprzeczają sobie wzajemnie. Oczywistym jest, że twierdzenia te nie wysuwają ludzie, którzy Pierwszą Księgę Mojżeszową czytają z uwagą, gdyż wyraźnie można zauważyć, jak są one błędne i łatwe do obalenia. Pierwsza Księga Mojżeszowa jest niesamowicie dokładna i spójna.

Czytaj więcej

Wzajemne zobowiązania małżeńskie

przez Dr Peter Masters

Chrystus wykupił nas z obciążającego, wiecznego długu. A teraz pełni gotowości powinniśmy pragnąć wypełniać nasze zobowiązania względem osoby, z którą Bóg pozwala nam odbywać życiową podróż. Oto biblijne podstawy chrześcijańskiego małżeństwa.

Czytaj więcej

Uwielbienie w tyglu

przez Dr Peter Masters

Podejście do uwielbienia jest bez wątpienia najważniejszą kwestią, przed jaką stają kościoły, które opierają się na Biblii. 

Czytaj więcej

Cesacjonizm - ustanie charyzmatycznych darów

przez Dr Peter Masters

Czy dzisiejsze charyzmatyczne proroctwa są rzeczywiście natchnione przez Ducha Świętego, a może dary te ustały? Czy ludzie naprawdę mówią językami? Czy można udowodnić ustania darów? W artykule tym będziemy odkrywać, co objawia Słowo Boże.

Czytaj więcej

Upadek człowieka

przez Dr Peter Masters

Jaki jest związek między upadkiem ludzkości a współczesnymi ludźmi? Jeżeli nie zrozumiemy znaczenia upadku człowieka, nigdy nie pojmiemy też, dlaczego Jezus Chrystus umarł na krzyżu ani tego, jak grzeszne są dokonywane przez ludzi wybory. Oto Adam, Ewa i jedyne wiarygodne wytłumaczenie ludzkiej natury.

Czytaj więcej