اطلاعات برگزاری کنفراس های فارسی

-------------------------------------------------

24th August - London (Metropolitan Tabernacle)

 

 Metropolitan Tabernacle
Elephant & Castle

London

SE1 6SD

(opposite Elephant and Castle Northern Line Underground Station)

 

زمان: 24 آگوست 2019

مکان: کلیسای متروپولیتن تابرناکل

 

 

بهمراه پذیرایی و کتاب رایگان 

**بــه پـــایـــان رســـید**

 

 

-------------------------------------------------

Tuesday 2nd April - Liverpool

 

Salop Chapel

62 Spellow Lane 

Liverpool
L4 4DF

 

زمان: سه شنبه 2 آوریل

 

مکان: شهر لیورپول

**بــه پـــایـــان رســـید**

 

 

-------------------------------------------------

 

Saturday 16th March - Cardiff

         

 

Tabernacle Cardiff

81 Pen-Y-Wain Road

Cardiff   
CF24 4GG

 

زمان : شنبه 16 مارچ  در شهر کاردیف

مکان: کلیسای تابرناکل کاردیف

**بــه پـــایـــان رســـید**