اطلاعات برگزاری کنفراس های فارسی

        Saturday 16th March - Cardiff         

 

Tabernacle Cardiff

81 Pen-Y-Wain Road

Cardiff   
CF24 4GG

 

زمان : شنبه 16 مارچ  در شهر کاردیف

مکان: کلیسای تابرناکل کاردیف

-------------------------------------------------

Tuesday 2th April - Liverpool

 

Salop Chapel

62 Spellow Lane 

Liverpool
L4 4DF

 

زمان: سه شنبه 2 آوریل

مکان: شهر لیورپول

-------------------------------------------------

24th August - London (Metropolitan Tabernacle)

 

 Metropolitan Tabernacle
Elephant & Castle

London

SE1 6SD

(opposite Elephant and Castle Northern Line Underground Station)

 

زمان: 24 آگوست 2019

مکان: کلیسای متروپولیتن تابرناکل

بهمراه پذیرایی و کتاب رایگان  

-------------------------------------------------