موعظه ها

18 أوت 2019
موعظه تعلیمی توسط شبان ابراهیم آقا محمد
در این آیات رسول راستین خداوند هویت کلیسا را تشریح می کند. کسانی که برگزیده و جدا شده اند تا به عنوان کاهنین عمل کنند، قومی که وظیفه خاصی به آنها محول شده است.
18 أوت 2019
موعظه بشارتی توسط شبان ابراهیم آقا محمد
در این جهان خدایان و ادیان فراوانی وجود دارند. بعضی از آنها حتی عنوان بخشنده را نیز دارند، اما هیچ خدایی جز خداوند زنده و حقیقی قادر به مغفرت رایگان و عادلانه تمامی گناهان ما نیست. تنها او را جویا شوید.
دومین کنفرانس فارسی زبان کتاب مقدس دعــــــــوت نــــــــــامه
14 أوت 2019
موعظه تعلیمی ،سخنرانان: کریس کوپر-شبان پویان-دکتر مسعود
دومین کنفرانس فارسی زبان کتاب مقدس روح القدس و کارکرد او در کلیسا زمان: 24 آگوست 2019 مکان: کلیسای متروپولیتن تابرناکل لندن-SE1 6SD
تشخیص حقیقت از خطا اول یوحنا4: 1-6
11 أوت 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
وظیفه ایمانداران است تا تمام معلمین را با آزمون بیابند. 1)آیا ایشان ذات بشری و ذات خدایی مسیح را به عنوان نمایند ما موعظه می کنند؟ 2)آیا تحول روحانی را تجربه کرده اند؟ 3)آیا از دنیوی گرایی پرهیز می کنند؟ 4)آیا موعظه آنها بر اساس کفایت و کمال کتاب مقدس است؟
11 أوت 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
دعوت خداوند ما عیسی مسیح که "بخواهید،بجویید،بکوبید) کل پیام رستگاری را در خود خلاصه دارد. در این موعظه فرا می گیریم که چگونه بخواهیم (کار ذهن) چگونه بجوییم(کار احساسات) و چگونه بکوبیم(کار اراده) تا دروازه ملکوت مسیح و حیات تازه به رویمان گشوده شود.
4 أوت 2019
موعظه تعلیمی توسط شبان ابراهیم آقا محمد
در این موعظه به یکی از عنوان های مسیح اشاره می شود و معنای آن، تا درک درست تری از خداوند داشته باشیم.
4 أوت 2019
موعظه بشارتی توسط شبان ابراهیم آقا محمد
پولس رسول با دیدن شیوع بت پرستی در میان مردم آتن به غیرت آمده و از رستاخیز مسیح به آنها موعظه می کند. مردم سه واکنش متفاوت انجام می دهند.
محبت بین مسیحیان اول یوحنا3: 10
14 جوييه 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
یوحنا رسول پنج جنبه از محبت در کلیسا را تشریح می کرده و در عین حال نشان می دهد که هر یک دلیلی است برای تحول روحانی. همکاری با دیگر مسیحیان و وعده پاسخ بیشتر به دعا بعنوان برهانی برای تقویت اطمینان از نجات.
14 جوييه 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
پولس برای اهالی غلاطیه که افراد مستقل و اندیشمندی بودند دلیل می آورد که به راحتی فریب تعالیم منحرف را نخورند که می گویند رستگاری از راه اعمال است. چگونه ما هم که قدرت تفکر داریم به آسانی دلایل ضعیف ضد خدایی را باور می کنیم.در این موعظه به این دلایل پاسخ داده شده تا جویای حقیقت شویم.
7 جوييه 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
از دیدگاه یوحنا رسول قدم های رشد در قدوسیت عبارتند از، داشتن جهان بینی مسیحی از راه دریافتن همه جنبه های محبت عظیم خداوند، در انتظار بازگشت مسیح و دگرگونی کامل ماند،قدر دانی از آزادی از قید گناه و شناخت اینکه چگونه در نجات دهنده خود بمانیم.