موعظه ها

نمایندگان مسیح رساله کولسیان ۴: ۵ -۶
17 جانفييه 2021
موعظه تعلیمی دکتر پیتر مسترز
دو آیه که به ما می گوید که چگونه در حضور افراد بی ایمان با حکمت زندگی کرده، کلاممان همیشه بافیض بوده و وقت را بازخرید نماییم . معنای این فرامین باز شده تا ما مسیحیان به یاد داشته باشیم که هر روزه رفتارمان به عنوان شاهدین مسیح به چه شکلی باید باشد.
موضوع وجدان دوم قرنتیان ۴: ۱-۲
17 جانفييه 2021
موعظه بشارتی دکتر پیتر مسترز
وجدان که در ابتدا توسط خدای زنده برنامه ریزی شده، هم در مسیحیان و هم در بت پرستان فعالیت دارد. اگرچه به خاطر گناه آسیب دیده ولی در زمان بشارت انجیل به شکل غریبی بیدار می شود چنانکه در موارد مکتوب در کتاب مقدس می بینیم.
دعا کردن و مجاب ساختن رساله کولسیان ۴: ۲
10 جانفييه 2021
موعظه تعلیمی دکتر پیتر مسترز
دعوت به دو وظیفه مداوم زندگی مسیحی. اولا؛ استقامت و تداوم در دعا کردن ( موانع، یاری ها و بخش های دعا) دوما ؛ دعا کردن برای شبان ها و واعظین انجیل.
لحظه درک حقیقت ارمیاء ۳۱: ۱۹
10 جانفييه 2021
موعظه بشارتی دکتر پیتر مسترز
آیاتی از کتاب ارمیاء نبی که به نکات کلیدی تحول روحانی اشاره می کند: وقتی که اعتماد به نفس فروریخته، پی به جدایی از خدای زنده می بریم و لحظه حقیقت یعنی درک بهایی که خداوند عیسی مسیح برای مغفرت گناهان و آشتی ما با خدای زنده پرداخت نمود.
فرمول زندگی یک مسیحی واقعی رساله کولسیان ۳: ۱۷
3 جانفييه 2021
موعظه تعلیمی دکتر پیتر مسترز
آیه ای عالی برای شروع سال نو که ایمانداران راستین را تشویق می کند تا هر لحظه از زندگی خود را تحت هدایت خداوند عیسی مسیح و برای جلال نام او زندگی کرده و برای هر برکتی که به آنها رسیده همواره شکرگزار باشند.
ایرادهای بی ایمانی رساله عبرانیان ۳: ۱۲
3 جانفييه 2021
موعظه بشارتی دکتر پیتر مسترز
نویسنده این رساله با احساس همدردی شدید و دوستانه هشدار می دهد که دل ( اندیشه، احساسات، اراده و وجدان) می تواند ما را به سوی طغیان و بی ایمانی علیه خدای زنده و حقیقی بکشاند. به این خطرات اشاره شده وتنها راه علاج برای غلبه بر نیروهای نادیدنی و ضدخدایی که در درون ماست.
دست رفاقت رساله غلاطیان ۲: ۹
27 ديسمبر 2020
موعظه تعلیمی شبان ابراهیم آقامحمد
بخش ۴ از تفسیر رساله غلاطیان به ۱۰ آیه اول از فصل دوم می پردازد و دلایل سفر پولس به اورشلیم و نحوه ای که رسولان از او پذیرایی کردند.
دیدن بهشت: هم اینک انجیل یوحنا ۱: ۵۱
27 ديسمبر 2020
موعظه بشارتی شبان ابراهیم آقامحمد
خداوند ما عیسی مسیح در دیدار با نتنایل به وی وعده دیدن چیزهای بزرگتری را می دهد. سپس با اشاره به رویایی که یعقوب در بیابان دید، آن را نبوتی درباره خویش اعلام می کند: او همان نردبانی است که زمین را به آسمان وصل می کند.
فیض های درونی ایمانداران رساله کولسیان ۳: ۱۶
20 ديسمبر 2020
موعظه تعلیمی دکتر پیتر مسترز
پولس به چهار فیض درونی ایمانداران اشاره می کند تا در طول زندگی به طور مرتب آنها را به یاد داشته باشند: آموزه های نجات، عطیه حکمت، سراییدن در دل و وقوف از حضور مداوم خداوند عیسی مسیح.
صلیب در تاریکی انجیل لوقا ۲۳: ۴۴
20 ديسمبر 2020
موعظه بشارتی دکتر پیتر مسترز
صلیب خداوند ما عیسی مسیح هسته مرکزی ایمان مسیحی است و بدون فدیه مسیح امکان رستگاری ، بخشش گناهان و آشتی با خدای زنده و حقیقی وجود ندارد. ساعاتی که نجات دهنده ما در تاریکی کامل رنج می کشید، گویی ندای دعوتی است به همه ما تا بدون توجه از آن نگذریم.