مقالات مسیحی

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

دکتر پیتر ماسترز

این روزها روزهای بسیار مهمی است؛ ایامی که خود را در شرایط هشداری جدی از جانب خداوند می‌یابیم. هشدار و دعوتی که ما را به قدردانی از خداوند زنده وحقیقی و جستجوی او فرامی‌خواند. هرچند که اکثر ما از این شیوه فکرکردن خودداری می‌کنیم اما نباید فراموش کنیم که بی تفاوتی ما نسبت به خدای زنده،  تنها و تنها دلیل فجایع غیره منتظره همچون اپیدمی‌، سیل‌، و یا آتش‌سوزی‌های گسترده است. در کتاب مقدس به ما گفته شده که این قبیل رویدادها در آخرین روزها بیشتر پیش خواهند آمد. قبل از بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح، در دنیا بی‌خدایی گسترش یافته و اغلب انسان‌ها با آفریننده خود راز و نیاز و دعا نمی‌کنند.

 

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها قسمت اول

دکتر پیتر ماسترز

آیین مسیحی عقیده ای تنگ نظرانه(کوته فکرانه)است؟

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها(قسمت دوم)

دکتر پیتر ماسترز

2. چگونه می‌توانم یقین داشته باشم که خدایی هست؟

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها(قسمت سوم)

دکتر پیتر ماسترز

3.چرا خداوند اجازۀ وقوع جنگ، بیماری یا رخدادهای ناگوار را می‌دهد؟

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها(قسمت چهارم)

دکتر پیتر ماسترز

4. چگونه می‌توان اساطیر کتاب مقدّس را پذیرفت؟

 

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها(قسمت پنجم)

دکتر پیتر ماسترز

5. چرا انواع و اقسام دین‌های گوناگون وجود دارد؟

 

 

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها (قسمت ششم)

دکتر پیتر ماسترز

6. تحول روحانی، دقیقاً چیست؟

 

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها (قسمت هفتم)

دکتر پیتر ماسترز

7. تثلیث اقدس

 

ادامه مطلب

مهاجمان روح

دکتر پیتر ماسترز

در مورد زندگی

چه فکری دارید؟

ترجمه و ویرایش: سیلوی کرم و پویان مهرشاهی

 

ادامه مطلب