به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

 

موعضه ها

تمامی فیض مسیحیان

تمامی فیض مسیحیان
دوم قرنتیان ۸: ۱ دکتر پیتر مسترز
در آین آیات به ۶ فیض اشاره شده است؛ ایمان، کلام اعتراف، معرفت، کوشش، محبت و بخشش مالی سپس به جنبه های هفتگانه این فیض ها تا دل ما ایمانداران را تشویق نماید. این آیات زندگی معنوی یک مسیحی را توصیف می کند.

مسیح رستگاری را توصیف می کند

مسیح رستگاری را توصیف می کند
انجیل لوقا ۱۵: ۱ تا ۵ دکتر پیتر مسترز
خداوند ما عیسی مسیح مثل گوسفند گم شده را در برابر جمعیت زیادی من جمله دشمنانش بیان می کند؛ در این مثل وی تاکید می کند بر رحمت خداوند زنده بر تک تک انسانها و به صورت فردی، دلیل بروز چنین رحمتی، وضعیت گم گشتگی ما، بهای سنگین یافتن ما و در نهایت پیروزی کامل مسیح.

چگونه یک ایماندار توبه می‌کند

چگونه یک ایماندار توبه می‌کند
دوم قرنتیان ۷: ۱ دکتر پیتر مسترز
یک ایماندار مسیحی ممکن است -مثل اهالی قرنتیه- گناه بزرگی مرتکب شده و نیاز به توبه داشته باشد. پولس رسول در این آیات به ۷ خصوصیت ویژه توبه یک مسیحی اشاره می کند تا دوباره رابطه او را با خداوند برقرار ساخته وکمال برکت را به سویش سرازیر سازد.

راه قاین

راه قاین
پیدایش ۴: ۱۶ شبان ابراهیم آقا محمد
قاین هدیه پرستشی خود را مطابق میل خود نزد خدای زنده می‌آورد و هم او و هم هدیه‌اش از سوی او رد می شوند. پرستش به شیوه قاین هرگز مورد پذیرش خداوند واقع نخواهد شد

یوغ ناموافق

یوغ ناموافق
دوم قرنتیان ۶: ۱ دکتر پیتر مسترز
مشارکت با معلمین دروغین تقریباً کلیسای قرنتیه را به سوی نابودی کشانید که ما را به این آیات می رساند. تا عدم تطابق ایماندران با افراد بی ایمان را نشان دهد. دلایل خداوند را می‌بینیم و فرمان او را تا از چنین کلیساها و معلمین دروغین فاصله بگیریم

چیزهای نهانی خداوند زنده و حقیقی

چیزهای نهانی خداوند زنده و حقیقی
اشعیاء نبی ۶۴: ۴ دکتر پیتر مسترز
بنی آدم خدای زنده و حقیقی را کنار گذارده و به سوی خدایان و ادیان باطل روی آورده تا معنای حیات را دریابد. دلایل این کار را بررسی می‌کنیم و همچنین درمی یابیم که چگونه یگانه خدای زنده و حقیقی به ایمانداران برکات معنوی را هدیه می‌کند

الگوی یک شبان راستین مسیحی

الگوی یک شبان راستین مسیحی
دوم قرنتیان ۶: ۷ دکتر پیتر مسترز
رسول الگوی یک ایماندار راستین است و بویژه یک شبان مسیحی . در این آیات او به اسلحه روحانی اشاره می‌کند یعنی موعظه کردن و شهادت دادن به مسیح بدون توجه به واکنش مردم و حتی دشمنی و ضدیت آن‌ها با پیام انجیل. گویی فقیر وای بسیاری را دولتمند می سازیم، گویی بی چیز اما مالک همه چیز

خشم خدای زنده و حقیقی علیه آدمی

خشم خدای زنده و حقیقی علیه آدمی
: رومیان ۱۸: ۱ دکتر پیتر مسترز
سه اشتباه بزرگ که مانع می‌شود جویای خدای زنده و حقیقی شویم به علاوه سه جرمی که او علیه ما در روز نهایی خواهد آورد اگر در همین جهان جویای او نگردیم. از همه مهمتر در اینجا راه رسیدن به مغفرت و حیات ابدی ارایه شده است

شرایط خداوند برای برکت رسانیدن

شرایط خداوند برای برکت رسانیدن
دوم قرنتیان ۶: دکتر پیتر مسترز
پولس رسول شرایط ضروری برای برکت دیدن کار بشارت را به ما می دهد: ابتدا تشویقمان می‌کند تا بدون ثمرنباشیم و تأکید می‌کند تا مثل مسیحیان زندگی کرده و در سختی‌ها از خود مقاومت نشان دهیم و ۵ خصوصیت که باید داشته باشیم تا با یاری روح القدس برکت یابیم

آفریننده خود را به یاد داشته باش

آفریننده خود را به یاد داشته باش
کتاب جامعه ۱۲: ۱ ابراهیم آقا محمد
سلیمان نبی از ما میخواهد تا فرصت هست جویای خدای زنده وحقیقی گردیم : هم او که ما را از هیچ آفریده و اگر جویای او گردیم به ما حیات ابدی را در هیمن جهان هدیه خواهد داد.

آب براي هَمه جانهاي تشنه

آب براي هَمه جانهاي تشنه
يوحنا ٧: ٣٧ توسط شبان ابراهیم آقا محمد
خداوند ما در روز آخر عيد ندا در داده و همه جانهاي تشنه را به سوي خود دعوت مي كند تا از جشمه جوشان و حيات بخش او سيراب گردند.

زن گناهکار، مرد متقی و نجات دهنده

زن گناهکار، مرد متقی و نجات  دهنده
لوقا7: 37 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
زن فاسد در می یابد که بایستی بخشوده شود ولی مرد متقی این نیاز را در خود نمی بیند و در نتیجه نزد خداوند نمی آید، آیا ما خود را فردی متقی می دانییم یا گناهکار؟ مسیح فقط گناهکاران را نجات می دهد.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر