به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

ایمان و ضرورت آن چیست؟

ایمان و ضرورت آن چیست؟
عبرانیان11: 6 دکتر پیتر ماسترز
ایمان به خودی خود ما را شایسته نساخته و توانش را هم ندارد تا به ما حیات ابدی و خوشنودی خداوند را برساند. اما در تحول روحانی نقش اساسی دارد. در این موعظه در میابیم که ایمان چیزی نیست، به چه ایمان دارد و چگونه مثل دستی گیرنده دراز می شود تا رستگاری را دریافت کند.

وظیفه و ثمرات محبت برادرانه

وظیفه و ثمرات محبت برادرانه
اول یوحنا 4: 7 دکتر پیتر ماسترز
بعد از هشدار درباره رسولان دروغین، یوحنا رسول دوباره به وظیفه مهم محبت برادرانه بین ایمانداران مسیحی اشاره می کند. در این آیات 14 دلیل قانع کننده(همرا با فواید آنها) ارائه شده تا این وظیفه مهم خود را محترم بشماریم. محبت: تعریف شده، کارکرد آن فهرست بندی و دلایلش برسی شده است.

نبرد نا پیدای حیات

نبرد نا پیدای حیات
مزمور91: 1 توسط دکتر پیتر ماسترز
نویسنده مزمور به صورت بسیار جذابی راه یافتن خداوند زنده و حقیقی را با استفاده از 10 نماد فقط در 5 آیه ارائه می کند تا این حقایق را عرضه کند: 1)مصیبت آدمی در قطع رابطه اش با خداوند 2) درمان و راه حل معضل در کاری که خداوند انجام داده 3) پاسخ ما 4) نتیجه آن پاسخ

ورود نهایی مسیح به اورشلیم

ورود نهایی مسیح به اورشلیم
مرقس11: 1-11 دکتر نیک نیدام
خداوند ما که علاقه ای به جماعت و تحسین و توجه آنها نداشته و اغلب از توجه آنها دوری می کرد،در زمان ورود نهایی اش به اورشلیم عمدا توجه جمعیت زیادی را به خود جلب می کند. درسهای این واقعه برای ایمانداران

افکار خداوند و افکار ما

افکار خداوند و افکار ما
اشعیاء 55: 8-9 دکتر نیک نیدام
ما انسان ها به راحتی حاضر به بخشودن دشمنان و گذشت نیستیم.ما کینه توز و انتقام جو هستیم. در این آیات خداوند زنده تاکید می کند که افکار او مثل ما نیست و حاضر است تا در مسیح حق جویان را به رایگان بخشوده و پذیرا شود.

به چه کسی گوش می دهید؟

به چه کسی گوش می دهید؟
اشیاء 51: 12 شبان کریس حند
خداوند ما را دعوت می کند تا گوش به هیاهوی اطراف و حتی دل شکاک خود نکرده بلکه به کلام او، تاثیر گوش سپردن به کلام خدای زنده در زندگی مسیحیان.

ثروتمند نادان

ثروتمند نادان
لوقا12: 13-21 شبان کریس حد
با توجه به مثل ساده خداوند ما که در فصل 12 لوقا ثبت شده، حق جویان دعوت به تامل و تفکر شده اند تا در عوض حرص و آز و زیاده طلبی، جویای ملکوت جاودانی شوند.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر