به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

از کلام پیروی کن

از کلام پیروی کن
دوم تسلونیکان3: 6 دکتر پیتر ماسترز
پولس رسول دستور می دهد تا از مسیحیانی که مرتب از رسولان سرپیچی می کنند کناره گیری کینم. یک مثال از رفتار نا منظم همانا بیکاری است و دیگر رفتار هایی که انجیل را بی حرمت میسازد.به علاوه دعوت به مشارکت و هماهنگی

دلیل اصلی نا باوری به خداوند

دلیل اصلی نا باوری به خداوند
لوقا19: 14 دکتر پیتر ماسترز
در مثال ده قنطار که خداوند ما می زند، اهالی یک شهر فریاد می زنند، نمی خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. در اینجا دلیل و علت رد کردن خداوند بیان می کند و هم اینکه چه چیزی سلطنت او را بر ما عالی و خواستنی می سازد.

تجربه یگانه تحول روحانی

تجربه یگانه تحول روحانی
افسسیان1: 3 دکتر پیتر ماسترز
تغییری بزرگ بوده که فقط خداوند زنده قادر به بروز آن است که از طریق آن فرد کاملا بخشوده شده، ذهنش منور گشته،به فرزند خواندگی خانواده خداوند درآمده میراثی ابدی در مقدسین به او خواهد رسید. تغییری تجربی و واضح که دین راستین و وجود خداوند زنده و حقیقی را ثابت می کند. آیا این تجربه شماست؟

آزادی حقیقی

آزادی حقیقی
یوحنا8: 36 شبان ابراهیم آقا محمد
آزادی حقیقی که خداوند ما به آن اشاره می کند چیست؟ آنچه که یهودیان مخاطب وی فاقدش بودند. چگونه می توان به آن رسید؟ آیا ما بطور طبیعی آزاد هستیم؟

دعوت سه گانه

دعوت سه گانه
دوم تسلونیکان1: 11 دکتر پیتر ماسترز
در یک آیه رسول خداوند دعا می کند تا سه جنبه اساسی زندگی مسیحی در ایمان دیده شود، تحول روحانی، برکات اراده نیک خداوند و کار خداوند زنده در بنای ایمان ما مسیحیان

استوار در دنیای در حال فروپاشی

استوار در دنیای در حال فروپاشی
اول پطرس3: 8 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
رسول راستین خداوند زنده ایمانداران مسیحی را تشویق می کند تا با شیوه زندگی خود حقانیت دین راستین را به دنیا نشان دهد

احترام گذاردن عمیق به خدای زنده

احترام گذاردن عمیق به خدای زنده
یهودا24_25 دکتر پیتر ماسترز
یهودا در این ستایش و پرستش روحانی ما را تشویق می کند تا احترام جدی به خداوند بگذاریم، با نگاه به گذشته و آنچه خداوند زنده برای ما مسیحیان انجام داده، با در نظر داشتن زمان کنونی و آنچه در حال انجام است و با آینده تابناکی که در انتظار ماست. با نگاهی به صفات ازلی خداوند زنده و حقیقی. این است پرستش راستین

چه کسی به فکر جان شماست؟

چه کسی به فکر جان شماست؟
مزمور142: 4 دکتر پیتر ماسترز
داوود نبی که توسط سه هزار نفر از سربازان شائول تحت تعقیب است به مغاره ای در کوه پناه می جوید. وی نا امید از همه جه دست به دعا به سوی خداوند زنده برداشته و نجات می یابد. داوودو در این مزمور تجربه اش را به یاد می آورد و حس ناتوانای اش را که که تصویری است از عجز روحانی و ناتوانی کامل که معمولا پیش از تحول روحانی تجربه می شود.

لمس ایمان نجات بخش

لمس ایمان نجات بخش
مرقس 5: 34 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
شفای زن رنجوری که سال ها از بیماری لا علاجش رنج می کشید، تصویر روشنی است از شیوه ای که خداوند ما عیسی مسیح حقجویان را رستگار می سازد.

فقط مسیح کفایت می کند

فقط مسیح کفایت می کند
اعمال رسولان10: 43 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
کرنیلیوس سرهنگ رومی پرهیزکار و خدا ترس است که همه از او به نیکی یاد می کنند. با این همه نیازمند مسیح است برای رستگاری و روح القدس و ایمان را به او اعطا کند.

سینه خود را چاک زنید

سینه خود را چاک زنید
یویل2: 11 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
نبی راستین خداوند زنده به ما می گوید که چگونه نزدش بیاییم و پذیرفته شویم، اگر با تمام دل و صادقانه توبه کنیم او وعده داده که ما را در مسیح پذیرا می شود.

بزرگترین مانع ذهنی در زندگی

بزرگترین مانع ذهنی در زندگی
یوحنا7: 6 دکتر پیتر ماسترز
کاتبین در زمان خدمت زمینی خداوند ما افرادی تحصیل کرده بودند اما گویی غباری دیدگانشان را کو ساخته بود. اگرچه مسیح هم تعلم و هم کارهایش شگفت بود اما آنها به وی گوش نمی سپردند. همین موانع زندگی ممکن است ما را مانع شود تا نزد خداوند زنده بیاییم.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر