به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

دو اشتباه بزرگ برای زندگی

دو اشتباه بزرگ برای زندگی
لوقا 4: 8 توسط دکتر پیتر ماسترز
خداوند از ما می خواهد تا بیندیشیم به حیات روح خود و اینکه در زندگی هدفمان چه باید باشد. چقدر روح و جان ما برای حیاتش به کلام خداوند زنده و حقیقی نیازمند است و تراژدی هدر دادن زندگی به کسب مادیات و از کف دادن بهشت.

نصايح بعد رستاخيز

نصايح بعد رستاخيز
يوحنا ٢١: ١ توسط دکتر پیتر ماسترز
ظاهر شدن خداوند ما عيسي مسيح بعد از رستاخيز به هفت تن از شاگردان اين درس مهم را به ما مي دهد كه همه بركات آينده به او بستگي دارند. سوال مكرر از پطرس ، نشانگر اين حقيقت است كه محبت به مسيح كليد بركات، . بادزهر خودخواهى و بي وفایی است،

سرچشمه حيات جاوداني

سرچشمه حيات جاوداني
يوحنا ٦: ٣٥ توسط دکتر پیتر ماسترز
جاي بس شگفتي است كه پسرخدا كه به اين جهان آمده خود را نان حيات لقب دهد؛ در اين موعظه توجه مي كنيم به اينكه چرا وي خود را فروتن ساخت، براي بازخريد گناهكاران چه كرد و چگونه نزدش برويم.

کلام کامل و کافی خداوند زنده و حقیقی

کلام کامل و کافی خداوند زنده و حقیقی
اول پطرس 1: 22 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
پطرس - رسول راستین خداوند- در چند آیه ویژگی های خاص کتاب مقدس را به ما ارائه می دهد، کلام حیات بخش، قدرتمند، تحریف نشده، جاودان و کامل خداوند زنده و حقیقی. به غیر از آن خداوند وحی و مکاشفه دیگری به آدمی نداده است.

سوال هایی برای زندگی

سوال هایی برای زندگی
پیدایش 1:1 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
بر خلاف نظر رایج در جوامع غرب، خداوند زنده و حقیقی جهان را آفرید و هم او راه بازگشت آدمی را فراهم کرده است. تنها راه رستگاری و آشتی با خداوند در کتاب مقدس به ما معرفی شده است

برنامه دقیق رستاخیز

برنامه دقیق رستاخیز
یوحنا 20: 1 دکتر پیتر ماسترز
واضح است که هیچ یک از شاگردان انتظار قیام مسیح را نداشتند و وقتی هم که روی می دهد همراه با هشداری ملایم است، سپس با یک اخطار بعد بعنوان موفقیت فدیه مسیح و در نهایت بعنوان اعتماد و ایمان به خداوند زنده...

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر