به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

اطلاعیه

DocumentName
به اطلاع دوستان و علاقمندان شرکت حضوری در جلسات کلیسا می رسانیم که از تاریخ یکشنبه ۶ دسامبر بار دیگر درهای کلیسا به روی پرستش کنند گان باز خواهد بود. جلسه تعلیمی صبح ساعت ۱۱ و جلسه بشارتی انجیل ساعت ۳۰: ۶ عصر هر یکشنبه برگزار خواهد شد.
فایل های صوتی خطبه های یکشنبه
مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

 

موعضه ها

گناهان شکل دهنده

گناهان شکل دهنده
افسسیان ۴: ۲۵ دکتر پیتر مسترز
گناهان شکل دهنده بدین معنا که نه فقط آنها در نظر خداوند زنده بسیار منفور هستند بلکه ریشه عمیقی نیز در دل هر یک از ما داشته و باعث تحریک دیگر گناهان شده و کل شخصیت ما را شکل می دهند؛ در صورتیکه خصوصیات اخلاقی یک مسیحی ( که با یاری خداوند انجام شوند) باعث یک عمر برکت ما می شوند.

محبت همین است

محبت همین است
نامه اول یوحنا ۴: ۱۰ شبان ابراهیم آقامحمد
خدای زنده و حقیقی، محبت است. این محبت در تجسم و ورود عیسی مسیح به این دنیا بر بنی آدم آشکار گشته است. خداوند پسریگانه مولودش را به جهان فرستاد تا از راه ایمان به او هریک از ما به حیات ابدی برسد. محبت یعنی این.

شخصی تازه

شخصی تازه
رساله افسسیان ۴: ۱۷ دکتر پیتر مسترز
ابتدا بررسی وضعیت بنی آدم در حالت طبیعی. سپس تغییر و تحول در دو سطح؛ ۱) تحول روحانی که بیرون کردن انسان کهنه و پوشیدن حیات نوست و این کاملا کار خداوند زنده است ۲) جزییات مقدس شدن، وقتی که ایمانداران مسیحی توسط خداوند قدرت می یابند تا در راه قدوسیت بکوشند.

گستردگی محبت خدای زنده و حقیقی

گستردگی محبت خدای زنده و حقیقی
انجیل یوحنا ۳: ۱۶ دکتر پیتر مسترز
معروف ترین آیه کتاب مقدس ذات خدای زنده و حقیقی را آشکار می کند و محبت بی کرانش را در این که شخص دوم تثلیث را به این جهان فاسد می فرستد. محبت خداوند به جهان به چه معناست؟ خداوند عیسی مسیح چه کرد تا گناهکاران را نجات بخشد؟

غنای حقیقت

غنای حقیقت
رساله افسسیان ۴: ۱۵ دکتر پیتر مسترز
رسول راسیتن خداوند در مورد نقش حیاتی جماعت ربانی در زمینه بشارت انجیل و رشد در قدوسیت اشاره می کند؛ عامل اصلی آن حقیقت است. در این موعظه تلاش شده تا پی به ارزش والای ایمان مسیحی و همچنین قدرت آن - که به ما به امانت سپرده شده - ببریم .

ارزشیابی زندگی

ارزشیابی زندگی
رساله یعقوب ۴: ۱۶ دکتر پیتر مسترز
یعقوب می پرسد؛ حیات شما چیست؟ بعد پاسخ می دهد؛ همچون بخار یا مه صبحگاهی ناپایدار. زندگی جدای از خداوند عیسی مسیح ، محدود، مادی ، غیرقابل پیش بینی، کوتاه و بی معناست. چه تفاوت عظیمی بوجود می آید وقتی که خدای زنده و حقیقی را شناخته و با ا و وارد رابطه می شویم.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر