به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

اطلاع

DocumentName

بر اساس قانون جدید قرنطینه توسط دولت انگلیس درهای کلیسای متروپولیتان تابرناکل از روز یکشنبه ۸ نوامبر به روی مردم بسته خواهد شد و موعظه ها به زبان انگلیسی فقط به صورت انلین برگزار خواهد شد.


جلسه تعلیمی صبح یکشنبه ساعت ۱۱

جلسه بشارتی عصر یکشنبه ساعت ۶:۳۰ عصر

این برنامه ها به صورت زنده و به زبان اصلی خواهند بود.
ترجمه فارسی آنها روز بعد آماده شده
یعنی از دوشنبه بعد در اینجا به صورت صوتی قرار خواهند گرفت.
فایل های صوتی خطبه های یکشنبه
مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

 

موعضه ها

موردی علیه اعتقاد انجیلی

موردی علیه اعتقاد انجیلی
کتاب ایوب ۴: ۱ تا ۲ دکتر پیتر مسترز
تفسیر فصل های ۴ تا ۷ از کتاب ایوب: مناظره ایلفاز با ایوب و انتقاد از او و اتهام اینکه او یک ریاکار است که خداوند چنین بلای عظیمی بر سرش آورده است: این تصور اشتباه که گناهکاران بر سرشان مصیبت می آید و افراد پارسا از آن در امان هستند.

پیروزی جان

 پیروزی جان
رساله کولسیان ۲: ۱۱ دکتر پیتر مسترز
معلمین یهودی گرا سعی داشتند تا ایمانداران کولسی را تشویق به ختنه و حفظ سنت های یهود سازند. پولس به آنها یادآور می شود که ایشان ختنه برتری را دارند: همانا ختنه در دل. ذات قدیم که دیگر تسلط نداشته و ذاتی تازه که خداوند به آنها عطا کرده است. اما گناهان گذشته – اگر مراقب نباشیم- باز خواهند گشت. به علاوه پولس تصویری از یک رژه پیروزی به ما می دهد.

ایمانی همچون یک سامری

 ایمانی همچون یک سامری
انجیل لوقا ۱۷: ۱۱ شبان ابراهیم آقامحمد
خداوند ما عیسی مسیح در راه رفتن به اورشلیم به قصد از سامره عبور می کند تا در آنجا ۱۰ جذامی را شفا دهد. نه نفر ایشان یهود بودند و آنچه را که می خواستند، گرفته و روانه شدند. اما فقط یکی از آنها بازگشت زیرا علاوه بر شفا ، خداوند به او ایمان نجات بخش را هم عطا کرده بود. درسهایی برای حقجویان.

درسهای کلیدی از کتاب ایوب

درسهای کلیدی از کتاب ایوب
کتاب ایوب فصل های ۱ تا ۵ دکتر پیتر مسترز
بررسی و تفسیر فصل های اولیه کتاب ایوب: نقش و کارکرد معضلات و سختی ها در زندگی یک ایماندار راستین چیست و برخورد وی در زمان بروز آنها چگونه باید باشد. مقدمه ای بر کتاب ایوب.

علاج افول ایمانی

علاج افول ایمانی
رساله کولسیان ۲: ۱ دکتر پیتر مسترز
پولس رسول با اشاره به شدت و قدرت تعالیم انحرافی که مسیحیان را محاصره کرده اند، از نیاز به درک عمیق آموزه های مسیح، نظم در کلیسا و استقامت در ایمان به علاوه احساس قدردانی و شگفتی از صلیب خداوند: به عنوان کلید اساسی دفاع در برابر حملات یاد می کند.

جنبه نادیده آمرزش گناهان

جنبه نادیده آمرزش گناهان
انجیل لوقا ۲۴: ۴۷ دکتر پیتر مسترز
آمرزش گناهان ارزشی بسیار گرانقدرتر از هر قدرت و ثروتی است در این دنیا؛ زیرا فرد را به مشارکت و دوستی با خدای زنده و حقیقی درمی آورد. در این موعظه به گستردگی ژرف نیاز ما به برکات انجیل اشاره می شود و از میان برداشتن گناهان که در را به روی دریافت آن برکات به سوی ما می گشاید.

انجیل جاودانی

انجیل جاودانی
رساله غلاطیان ۱ : ۶ تا ۱۰ شبان ابراهیم آقامحمد
پولس رسول از اینکه اهالی کلیسا به راحتی به تعالیم معلمین دروغ گوش سپرده و به سوی انجیلی دیگر – که آنها موعظه می کردند- کشیده شده بودند ، احساس شگفتی و تاسف کرده و از انجیل جاودانی و تغییرناپذیر دفاع می کند.

بشارت واقعی انجیل

بشارت واقعی انجیل
رساله کولسیان ۱: ۲۴ تا ۲۹ دکتر پیتر مسترز
در ۵ آیه نکات ضروری بشارت انجیل گرد هم آمده اند: پولس به ما می گوید به چه علت می تواند به عنوان یک مبشر در سختی ها شادی کند، به علاوه به احساس مسئولیت عمیق برای بشارت اشاره می کند، به ارزش والایی که به خداوند عیسی مسیح می دهد و شیوه مجاب ساختن شنوندگان.

قسمت مشکل تحول روحانی

قسمت مشکل تحول روحانی
انجیل لوقا ۱۳: ۲۴ دکتر پیتر مسترز
کتاب مقدس مرتبا تاکید می کند که رستگاری از راه ایمان و بدون تلاش ماست: هدیه رایگان خدای زنده و حقیقی که نمی توان شایسته دریافت آن شد. ولی در عین حال موانعی سر راه حقجویان وجود دارد که مانع ورود آنها به ملکوت خداوند می شود. به این موانع و شیوه غلبه بر آنها در این موعظه اشاره شده است.

بلندا و ژرفای رستگاری

بلندا و ژرفای رستگاری
رساله کولسیان ۱: ۱۹ تا ۲۳ دکتر پیتر مسترز
پولس رسول جنبه های آشتی با خدای زنده و حقیقی را معرفی نموده و به گستردگی کار خداوند عیسی مسیح (که شامل تضمین اطاعت فرشتگان هم می شود)، ژرفای بیگانگی و دوری ما از خداوند، بلندایی که ما مسیحیان بدان ارتقاء می یابیم و در آخر نشانه ای مطمین از رستگاری اشاره می کند.

جلوه ای از محبت خدای زنده

جلوه ای از محبت خدای زنده
انجیل لوقا ۱۳: ۶ دکتر پیتر مسترز
مثال درخت انجیری که بی ثمری اش صاحب آن را ناامید ساخت؛ تصویری است از شیوه ای که خدای تثلیث آدمی بی ایمان را با خود آشتی می دهد. در این موعظه وضعیت طبیعی بنی آدم را از دید خدای زنده می بینیم و همچنین جلوه ای از محبت و دلسوزی خداوند را در فراهم ساختن راه رستگاری.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر