به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

 

موعضه ها

گناه ایمان و اعتماد به نفس

گناه ایمان و اعتماد به نفس
امثال سلیمان نبی ۳: ۵-۶ شبان ابراهیم آقامحمد
عوام مردم به توانایی و حکمت خود اعتماد دارند: بویژه در زمینه معنویات و شناخت خداوند و رویارویی با مشکلات زندگی . برای رستکار شدن ابتدا ضروری است تا دست از اعتماد به نفس و حکمت زمینی خود کشیده و حاضر باشیم تا از خداوند تعلیم گیریم.

عیسی مسیح خداوند را بپوشید

عیسی مسیح خداوند را بپوشید
رساله رومیان ۱۳: ۱۱ تا ۱۴ شبان ابراهیم آقامحمد
ولس رسول به ایمانداران یادآور می شود که اکنون به کمال رسیدن رستگاری ایشان نزدیکتر از زمانی است که ایمان آوردند، لذا شایسته است که بیدار شده و به شایستگی رفتار نمایند: کارهای تاریکی و شیوه زندگی قبل از ایمان را مثل جامه کثیفی از خود بیرون انداخته و در عوض خداوند عیسی مسیح را بپوشند و برای شهوات جسمانی تدارک نبینند.

دعوت حکمت

دعوت حکمت
امثال سلیمان نبی ۱: ۳۳ شبان ابراهیم آقامحمد
سلیمان نبی حکمت را به یک شخص تشبیه می کند که ندا در داده و ما را به سوی خود دعوت می کند: بایستی دست دوستی او را که به سوی ما دراز شده پس نزنیم تا در مصیبتی که در انتظار رد کنندگان این دعوت است، شریک نگردیم ، بلکه با پذیرش این دعوت خدای زنده و حقیقی نیز به دعاهای ما پاسخ داده و ما در امنیت ساکن گرداند.

برکت روی برکت

برکت روی برکت
افسسیان ۱: ۳ شبان ابراهیم آقامحمد
در این آیه به برکاتی اشاره شده که از راه ایمان به خدای زنده و حقیقی به هر ایماندار مسیحی می رسند. برکاتی که سرچشمه آنها خدای تثلیث است: فقط برای برگزیدگانی است که پدر آسمانی ایشان را پیش از خلقت جهان برگزید، پسر یگانه مولود پدر انها را با خون خود خریداری کرد و روح القدس آنها را مهر و موم نمود. برکاتی آسمانی برای همه کسانی که در مسیح هستند.

سنجیدن ایمان خود

سنجیدن ایمان خود
دوم قرنتیان ۱۳: ۵ دکتر پیتر مسترز
گاهی ایمانداران مسیحی سعی در تغییر رفتارشان دارند بدون توبه واقعی: پولس در اینجا توصیه ای ضروری برای آنها دارد. او به ما می گوید که اگر مسیح در ما باشد، نشانه های ان چیست: علایم حضور روح القدس در دل یک ایماندار راستین.

مثل عیسو مباشید!

مثل عیسو مباشید!
عبرانیان شبان ابراهیم آقامحمد
عیسودر خانواده ای خداپرست به دنیا آمد اما به راحتی حق نخست زادگی خود را فروخت: وی نمونه ای است از تفکر دنیوی است که لذات آنی را بر سعادت ابدی ترجیح می دهد. عیسو آنچه را که می دید، می توانست لمس کند و بخورد و بنوشد به آنچه که نادیدنی است و حیات ابدی معاوضه کرد.

زیبایی کلیسای انجیلی

زیبایی کلیسای انجیلی
اشعیاء نبی فصل ۶۰ دکتر پیتر مسترز
تفسیر فصل ۶۰ کتاب اشعیاء نبی: در این فصل از کتاب ، پیامبر راستین خداوند زنده و حقیقی درباره کلیسای عهد جدید نبوت کرده و به زیبایی آن اشاره می کند. کلیسایی متشکل از یهودیانی که ایمان آورده اند و غیریهودیان ایماندار: یک کلیسای جهانی.

مقایسه ایمان راستین و باطل

مقایسه ایمان راستین و باطل
کتاب داوران ۱۷: ۱ دکتر پیتر مسترز
در کتاب مقدس زندگینامه کسانی را داریم که به شناخت خدای زنده و حقیقی رسیدند و همچنین کسانی که موفق به چنین کاری نشدند. روایت تاریخی زندگی میکاء تصویر جالبی است از ایمان مرده و باطل و قیاس ان با ایمان نجات بخش: شیوه آمدن نزد خدای زنده و تحول روحانی نیز ارایه شده است.

زندگی پولس

زندگی پولس
دوم قرنتیان ۱۱: ۵ دکتر پیتر مسترز
پولس به اکراه و از روی اجبار در مورد زندگی و خدماتش صحبت می کند تا از موقعیتش در برابر دشمنان کلیسا دفاع کند. در اینجا میزان تعهد او را در دفاع از حقیقت، وفاداری اش در میان مشقات، نیازمندی و جفا می بینیم. آیا تعهد ما به مسیح با رفاه وآسایش زندگی در جهان غرب کاهش یافته است.

مسیح حقجویان را اندرز می دهد

مسیح حقجویان را اندرز می دهد
انجیل لوقا ۹: ۵۷ دکتر پیتر مسترز
سه شخصی که به نظر می رسید شاگردان جدی خداوند ما عیسی مسیح هستند ولی از سوی او رد شدند: خداوند همیشه کسانی را که ظاهرا جویای او هستند، نمی پذیرد و در این آیات علتش را توضیح می دهد. به علاوه راه درست جویا شدن رستگاری و تجربه آن برای حقجویان واقعی.

دفاع از کلیسا

دفاع از کلیسا
دوم قرنتیان ۱۰ آیه ۷ دکتر پیتر مسترز
چقدر مسیحیان کلیسای قرنتیه کوته بین بودند که اجازه ورود به معلمین دروغین را به کلیسا دادند! تنها ادعای ایشان که معلمین مسیحی هستند کافی بود و هیچ سوالی از آنها پرسیده نشد. وقتی مسیحیان از روی حسن نیت دست از قضاوت برمی دارند ، نتیجه آن پیروزی شیطان است. امروزه کلیسا خود را با چنین جنگی رو در رو می بیند.

آب براي هَمه جانهاي تشنه

آب براي هَمه جانهاي تشنه
يوحنا ٧: ٣٧ توسط شبان ابراهیم آقا محمد
خداوند ما در روز آخر عيد ندا در داده و همه جانهاي تشنه را به سوي خود دعوت مي كند تا از جشمه جوشان و حيات بخش او سيراب گردند.

زن گناهکار، مرد متقی و نجات دهنده

زن گناهکار، مرد متقی و نجات  دهنده
لوقا7: 37 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
زن فاسد در می یابد که بایستی بخشوده شود ولی مرد متقی این نیاز را در خود نمی بیند و در نتیجه نزد خداوند نمی آید، آیا ما خود را فردی متقی می دانییم یا گناهکار؟ مسیح فقط گناهکاران را نجات می دهد.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر